OVER ONS

Caupain Consultancy verbindt mensen, ideeen en organisaties.

Wij informeren, adviseren en bemiddelen op het gebied van (Alternatieve)Financiering, Human Resources en Business Development.

ONZE AANPAK

Caupain Consultancy werkt samen met bedrijven die diversiteit voorstaan en duurzaamheid naleven. Wij werken internationaal en gaan uit  van het principe "Think Global, Act Local".


Wij gaan partnerschappen aan met gelijkgestemde ondernemers en organisaties die culturele diversiteit, gender diversiteit en beleid gericht op mensen met een beperking hoog op de agenda hebben staan.


Caupain Consultancy laat zich bij de uitvoer van haar werk inspireren door de laatste inzichten,rapporten, trends, ontwikkelingen, data, Tech en cijfers en visies van "Thoughtleaders" om het best mogelijke

resultaat voor haar klanten te behalen.


Regelmatig worden (online)kennis sessies, rondetafel gesprekken gehouden en trainingen gevolgd.


Wij starten, doen mee aan en volgen gesprekken die de kwaliteit van het werk beter maken.

  • "Gelijkwaardigheid, Diversiteit en Inclusie leidt op de lange termijn tot betere resultaten voor het bedrijf"!


  • "Wij geloven dat Maatschappelijk Impactvol Ondernemen leidt tot een betere wereld. Wij ondersteunen projecten en initiatieven als  de Circulaire Economie, Sustainable Development Goals (SDG'S ) en Impact Investments".

Wij geloven in de kracht van Innovatieve, Technologische en Creatieve bedrijven. Wij zien daarbij met name kansen voor bedrijven in Opkomende Markten (Emerging Markets), waaronder Afrika, Zuid,- en Latijns Amerika, De Caribbean, Azie en Oost-Europa en door met hen samen te werken kostenvoordeel en waarde voor onze klanten te realiseren.


Zo kan een van onze partners in Zuid-Azie op het gebied van Software Development zorgen voor Web, App en Cloud dienstverlening, naast de ontwikkeling van AI/Datascience en Blockchain services tegen aanzienlijk lagere kosten dan in Europa en de Verenigde Staten.

THE PROCESS

STAP 1


Nadat wij het contact met u hebben gelegd via email, social media platformen zoals LinkedIn of een webinar, maken wij vervolgens graag kennis met u via een telefoongesrpek en/of conference (web)call.

STAP 2


Via Skype, Zoom.us, Google Hangouts of een ander Telecomminicatie platform naar keuze leren wij u graag in een kennismakingsgesprek beter kennen.

STAP 3


In een al dan niet tweede en of derde gesprek, brengen wij steeds meer uw wensen en behoeften in kaart en kijken wij hoe wij u kunnen helpen en met u samen kunnen werken aan oplossingen die voor u nodig zijn om uw werk beter te kunnen doen.

STAP 4


Na de juridsiche formaliteiten te hebben doorlopen, zoals bijvoorbeeld het ondertekenen van een Non Disclosure Agreement en/of Momerandum Of Understanding, een uitgebrachte offerte die door u is goedgekeurd en ondertekend, werken wij aan resultaten en successen die uw bedrijf verder in haar missie op weg helpt. Wij houden u regelmatig op de hoogte via rapportage, overleg en stellen acties in het werk om aan u te leveren.

ONS TEAM


Wij werken met organisaties die op de lange termijn waarde willen creeren voor diverse en ondergerepresenteerde ondernemers en MKB Bedrijven. Het betreft bedrijven die investeren en de innovatiekracht van Afrikaanse mensen uit de Diaspora en een Inclusief, Divers en gelijksheids beleid erop na houden voor vrouwen en mensen met een beperkinb.


Claude Caupain is de Founder en CEO van Caupain Consultancy. Een bedrijf dat Tech startups en innovatief MKB helpt bij groei via het verkrijgen van financiering, Human Capital aan te trekken en Bedrijfsgroei te realiseren via nieuwe markten te ontdekken.
OUR SKILLS

Consulting: 100%

Business Development: 100%

Human Resources & Management: 100%

Jij?

Freelance Business Developer


Sterk in het aangaan van contacten, onderzoeksvaardigheden en snel kunnen schakelen.

Jij?

Freelance (Alternatieve) Financierings Specialist


Kennis en ervaring op het gebied van Venture Capital, Angel Investing, Crowfdfunding, Private Equity, Leasing, Micro Financieering, Zakelijke leningen en kredieten, (Overheids)subsidies e.a.

Jij?

Freelance Gelijkheid, Diversiteit en Inclusie (GDI) Specialist

Vanuit het principe People, Planet, Profit organisaties adviseren over GDI en hen helpen bij het Implementeren, teneinde betere resultaten voor de klant op de lange termijn te bereiken.